• Black Jack Comes Back

  A program színes történeteken keresztül nyújt segítséget a folyékony beszéd elsajátításához kezdő szinttől alapfokig. Az interaktív feladatok, különleges tréningek, kétnyelvű szövegek és képi elemek a hallás utáni értést, szövegértést, írást és fordítást is gyakoroltatják. A program használatával a kiejtés és a feladatok megoldásai ellenőrizhetők, kiértékelhetők. A történetek hanganyagai anyanyelvi felolvasók tolmácsolásában hallgathatók meg. A könnyebb megértést beépített szótár is segíti.

  A programmal bárhol, bármikor tökéletesítheti nyelvtudását.
  Izgalmas, érdekfeszítő történeteken keresztül sajátíthatja el az angol nyelv alapjait.
  Könnyedén, szórakozva, szinte észrevétlenül tanul.
  Az Önnek megfelelő tempóban haladhat.
  A program használatának eredményeképp Ön akár több órán át képes lesz társalogni angolul.
  A magabiztos nyelvtudásért nem kell messzire mennie. Bárhol elérhető. Ott lapulhat a zsebében.
  Nem szükséges informatikai előképzettség a program használatához. Bárki könnyedén letöltheti, alkalmazhatja.


  Feladattípusok

  Tekintse meg a Black Jack Comes Back egyes feladataihoz tartozó leírásokat.

  Feladatok

  BlackJack alkalmazás letöltése

  Icon IosIcon AndIcon OsxIcon Win Icon Linux

  Letöltés  Partnereink

  Tekintse meg a Black Jack Comes Back partnereit.

  Partnerek  Rólunk

  Rólunk

 • Összefoglalás

  Ez nagyon fontos része a programnak. Ezzel kell a legalaposabban foglalkoznia. Az összefoglalásokat érdemes többször is meghallgatni. A program elsősorban beszélni tanít angolul, mivel aki el tud mesélni egy történetet, az képes folyékonyan beszélni, gondolatait kifejezni az idegen nyelven. Ennek érdekében több mint 100 összefoglaló segíti az Ön munkáját. Az összefoglalók részeként a programban talál egy játékos mondatrendezőt, ahol logikus sorrendbe kell raknia a mondatokat, hogy értelmes történet legyen belőle. Miközben sorrendbe helyezi a mondatokat, mondja is ki azokat! Minél gyorsabban, és minél kevesebb hibával oldja meg ezeket a játékos gyakorlatokat, annál jobban ismeri majd a történetet és annál folyékonyabban fog beszélni angolul.

  Az egyes fejezetek összefoglalásai

  Minden fejezet végén megtalálja a fejezetben előforduló összes képet, s a képekhez tartozó szövegeket is. Minden képhez átlagosan 10-10 mondat tartozik, így a fejezet végén 30-50 mondatos összefoglalóval találkozhat. Ezek fogják segíteni Önt abban, hogy megtanuljon gondolkodni és folyékonyan beszélni angolul. A gyakorlatokat végezve Ön egyre gyorsabban és egyre többet lesz képes beszélni. Ajánljuk, hogy minden fejezet végén mondja el hangosan minden az egyes képekhez tartozó történeteket egymás után.

  Az összes fejezet végső összefoglalása

  Ez a legterjedelmesebb összefoglalás a programban. Mind a 9 fejezet összegzése - azaz 300 mondat, és több mint 3000 szó - megtalálható a 10. fejezetben. Ha tanácsunk szerint foglalkozik a program összes fejezetével és gyakorlatával, akkor biztos, hogy könnyen és gyorsan megtanul angolul és úgy fog beszélni, mint az anyanyelvi bemondók a programban.

  Ez az összefoglaló használható úgy, mint egy intenzív tréning, de a nyelvtudás, a folyékony beszédkészség fenntartására is kiválóan alkalmas.

  Bemutatás

  A programban található képbemutató szövegek többsége párbeszéd, amelyeket anyanyelvű bemondók olvasnak fel.
  Ajánlott ezeket a szövegeket többször is meghallgatni, ismételni, ügyelve a helyes hanglejtésre is.Figyelmesen hallgassa meg a képekhez tartozó szöveget a lejátszás gomb segítségével! Figyeljen a kiejtésre, az intonációra! Az állj gomb megnyomásával szünetet tarthat.

  A szövegek sokszori hallgatása nagyon sokat segít a feladatok gyorsabb megoldásában és abban, hogy mielőbb elkezdjen
  folyékonyan beszélni.

  Kérdések

  Általában ez szokott lenni a leggyengébb pont a nyelvtanulóknál. Ha Ön nem érti a kérdést, akkor válaszolni sem tud rá. A nyelvtudás egyik legfontosabb eleme, hogy megértse a kérdéseket, válaszoljon rájuk és Ön is fel tudjon tenni kérdéseket. A programnak ez a része tökéletesen megtanítja Önt erre. Az eredményhez az Ön aktív részvételére szükség van.

  Az angol nyelv intonációja nagyon eltér a magyartól. Ha szeretné gyorsan elsajátítani a kérdéseket, folyamatosan ismételni kell és aktívnak kell lennie. Minél jobban hangsúlyoz, minél több érzelmet visz beszédébe, annál könnyebben és gyorsabban tanul meg beszélni angolul.

  Állítások

  A kérdések után a második legfontosabb elem a nyelvben. Az életben rengeteg szituáció fordul elő: vitatkozni kell, meg kell védenie magát, rá kell beszélnie valakit valamire, segítséget kell kérnie stb. Nagy hangsúlyt kell fektetnie az intonációra, a helyes, természetes, pontos kifejezésre, hogy képessé váljon gondolatai közlésére. A programnak ez a része segítséget nyújt Önnek ebben. Önnek csak ismételnie, gyakorolnia kell.

  Különbségek

  Ez a gyakorlat játékos formában gyakoroltatja tovább az állításokat. Ennél a feladatnál képeket kell összehasonlítania és meg kell keresnie a képek közötti különbségeket, majd fel is kell sorolnia azokat. Próbálja meg minél gyorsabban és minél kevesebb hibával végezni a gyakorlatokat.

  Kiejtés

  Ennél a gyakorlatnál nagyon fontos, hogy amikor beszél, mondja a szövegeket mikrofonba, hogy ellenőrizni tudja a kiejtését. Azért hasznos felvennie a hangját, mert felvétel közben jobban koncentrál, és így jobban ügyel a helyes kiejtésre, hanglejtésre, ami fejleszti az önálló beszédet.

  Szórendező

  Ez egy játékos gyakorlat. Miközben a megfelelő sorrendbe rakja a szavakat, játszva tanulhatja meg az angol szórendet.

  Ha elvégzi a programban található gyakorlatokat, biztos hogy folyékonyan, megfelelő szórendet használva és hibátlanul fog angolul beszélni.

  Mondatrendező

  Rendezze sorba értelemszerűen a mondatokat a szövegmezőre kattintva a feldolgozott történet alapján. A gép ellenőrzi helyes válaszait és méri a feladatmegoldásra fordított időt.

  Szinkronfordítás

  A gyakorlat lényege, hogy nincs idő szó szerint lefordítania, amit hall. Az Ön feladata tehát úgy fordítani, hogy a mondatok értelme ugyanaz legyen, csak más nyelven. Ez a gyakorlat tovább fejleszti a spontán, folyékony beszédet. Hallgassa meg a szöveget, és mondja a fordítást a mikrofonba. Ezután Ön össze tudja hasonlítani a saját fordítását az anyanyelvi bemondók által felolvasottal.

  Fordítás visszafelé

  Ezzel a gyakorlattal Ön megtapasztalja majd, mennyire jól beszéli már az angol nyelvet. Itt sem a szó szerinti fordítás a cél, hanem a folyékony beszéd. A magyar szövegek csak segítséget nyújtanak az epizódok tartalmának megértéséhez. Vegye fel a fordítást a mikrofonba, majd hallgassa vissza! Ellenőrizheti majd, mennyire tud folyékonyan beszélni angolul.

  Diktálás

  Amikor ezt a gyakorlatot végzi, Ön már megtanult folyékonyan beszélni. De az életben nemcsak beszélni, hanem írni is kell angolul. Ez a feladat megtanítja Önt tökéletesen írni angolul. Amit már folyékonyan el tud mondani, ezt tökéletesen le is tudja írni majd.

  Szótár

  Az egyik legkedveltebb része a programnak; játék a szavakkal. Lazítson, pihenjen a gyakorlatok között ezzel a játékkal! Párosítsa a szavakat, miközben figyeli az időt is. Ezzel a feladattal növelheti a szókincsét. A szótár szintek szerinti bontásban tartalmazza a szavakat.

 • iOS

  IOS 5.0 vagy újabb (iPhone, iPod, iPad)

  Angol Demo/Teljes verzióLetöltés
  Angol - Magyar Demo/Teljes verzióLetöltés
  Angol - Orosz Demo/Teljes verzióLetöltés
  Angol - Spanyol Demo/Teljes verzióLetöltés
  Angol - Német Demo/Teljes verzióLetöltés
  Angol - Francia Demo/Teljes verzióLetöltés
  Orosz Demo/Teljes verzióLetöltés
  Orosz - Magyar Demo/Teljes verzióLetöltés
  Orosz - Angol Demo/Teljes verzióLetöltés
  Orosz - Spanyol Demo/Teljes verzióLetöltés
  Orosz - Német Demo/Teljes verzióLetöltés
  Orosz - Francia Demo/Teljes verzióLetöltés

  Android

  Froyo (2.2) vagy újabb

  Angol Demo/Teljes verzióLetöltés
  Angol - Magyar Demo/Teljes verzióLetöltés
  Angol - Orosz Demo/Teljes verzióLetöltés
  Angol - Spanyol Demo/Teljes verzióLetöltés
  Angol - Német Demo/Teljes verzióLetöltés
  Angol - Francia Demo/Teljes verzióLetöltés
  Orosz Demo/Teljes verzióLetöltés
  Orosz - Magyar Demo/Teljes verzióLetöltés
  Orosz - Angol Demo/Teljes verzióLetöltés
  Orosz - Spanyol Demo/Teljes verzióLetöltés
  Orosz - Német Demo/Teljes verzióLetöltés
  Orosz - Francia Demo/Teljes verzióLetöltés

  Windows

  Windows Xp, Vista, 7

  Angol - Magyar Demo/Teljes verzióLetöltés
  Angol Demo/Teljes verzióLetöltés
  Angol - Orosz Demo/Teljes verzióLetöltés
  Angol - Spanyol Demo/Teljes verzióLetöltés
  Angol - Német Demo/Teljes verzióLetöltés
  Angol - Francia Demo/Teljes verzióLetöltés
  Orosz Demo/Teljes verzióLetöltés
  Orosz - Magyar Demo/Teljes verzióLetöltés
  Orosz - Angol Demo/Teljes verzióLetöltés
  Orosz - Spanyol Demo/Teljes verzióLetöltés
  Orosz - Német Demo/Teljes verzióLetöltés
  Orosz - Francia Demo/Teljes verzióLetöltés

  OSX

  Snow Leopard vagy újabb

  Angol - Magyar Demo/Teljes verzióLetöltés
  Angol Demo/Teljes verzióLetöltés
  Angol - Orosz Demo/Teljes verzióLetöltés
  Angol - Spanyol Demo/Teljes verzióLetöltés
  Angol - Német Demo/Teljes verzióLetöltés
  Angol - Francia Demo/Teljes verzióLetöltés
  Orosz Demo/Teljes verzióLetöltés
  Orosz - Magyar Demo/Teljes verzióLetöltés
  Orosz - Angol Demo/Teljes verzióLetöltés
  Orosz - Spanyol Demo/Teljes verzióLetöltés
  Orosz - Német Demo/Teljes verzióLetöltés
  Orosz - Francia Demo/Teljes verzióLetöltés

  Linux

  Ubuntu, Debian, ...

  Angol - Magyar Demo/Teljes verzióLetöltés
  Angol Demo/Teljes verzióLetöltés
  Angol - Orosz Demo/Teljes verzióLetöltés
  Angol - Spanyol Demo/Teljes verzióLetöltés
  Angol - Német Demo/Teljes verzióLetöltés
  Angol - Francia Demo/Teljes verzióLetöltés
  Orosz Demo/Teljes verzióLetöltés
  Orosz - Magyar Demo/Teljes verzióLetöltés
  Orosz - Angol Demo/Teljes verzióLetöltés
  Orosz - Spanyol Demo/Teljes verzióLetöltés
  Orosz - Német Demo/Teljes verzióLetöltés
  Orosz - Francia Demo/Teljes verzióLetöltés
 • ISH Nyelviskola

  A Black Jack Comes Back program kidolgozásában legnagyobb szerepe az ISH Nyelviskolának volt.

  Apple Store

  A Black Jack Comes Back alkalmazás letölthető az Apple Store-on keresztül.

  Google Play

  A Black Jack Comes Back alkalmazás letölthető az Google Play-en keresztül.

  Amazon

  Az ISH Nyelviskola kiadványait megtalálja az Amazonon is.

  Smashwords

  Az ISH nyelviskola termékei elérhetőek a Smashwords rendszerén keresztül.

  Digital River

  Termékeink a Digital River segítségével is megvásárolhatóak.

 • Rólunk


  Sapcrystals plc
  Registration number: 12164631
  Pae 21, Tallinn 11415

  Produkciós csapat:

  Szerző: Pavlenko Alexander

  Raizfilmes művész: Rogova Elena

  Képregény rendező: Pavlenko Zhenia

  Programozók: Bernáth Mihály Pál, Bócsi Róbert